Ostatní dokumenty

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 9. a 10. října 2009.

Stanovení minimálního počtu okrskové volení komise.

Obec STRADONICE.

V souladu s ustanovením § 14 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

stanovuji

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 9. a 10. října 2009 minimální počet členů okrskové volební komise takto:

okrsková volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je minimálně čtyřčlenná.

Václav Hladík

Starosta obce Stradonice