Výsledky voleb do parlamentu 2013

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 25. - 26. října 2013

Výsledky voleb v obci Stradonice (dokument pdf)

Oznámení o době a místu konání voleb (dokument pdf)

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (dokument pdf)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (dokument pdf)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (dokument pdf)