Historie

Starostové od roku 1945

Jaroslav Koukolíček st.
1945 - 1950

Jaroslav Kříž
1951 - 1956  

Antonín Šmíd
1957 - 1959

Václav Veselý
1960 - 1974

Jaroslav Koukolíček ml.
1974 - 1978

Václav Hladík
1992 -   

MNV v domku čp. 7

MNV v domku čp. 33

MNV v domku čp. 4

Nyní sídlí OU v čp. 11