Informace

Obec Stradonice se rozkládá v severní části okresu Kladno, mezi obcemi Klobuky a Zlonice. Rozloha katastrálního území této obce činí 256 ha.
Starostkou obce v neuvolněné funkci je paní Ivana Prokopová, úřední hodiny Obecního úřadu Stradonice jsou každé úterý od 15:30 hodin do 18:00 hodin.

Obec má 129 trvale žijících obyvatel. Počet obytných domů je 56, při čemž 13 slouží k rekreačním účelům.

V obci hospodaří menší soukromí zemědělci, dále své služby nabízí drobní podnikatelé v oblasti elektroslužeb, truhlářství a autodopravy.

Do budoucna plánuje zastupitelstvo obce novou fasádu budovy OÚ, úpravy přilehlých polních cest, vybudování nového dětského hřiště a celkovou údržbu obce.

Autobusová doprava je ve všední dny nevyhovující a o víkendech žádná. Na vlak musíme pěšky do Zlonic nebo do Pálečku.

Co se týká kultury a veřejného života v obci, tak je zde k dispozici útulné pohostinství. Majitelem těchto provozoven je Obec Stradonice, která je pronajímá soukromníkům. Před pohostinstvím je dětské hřiště s přilehlým asfaltovým povrchem, kde se v létě konají akce pro děti a venkovní taneční zábavy.

Do základní a mateřské školy dojíždějí děti do Zlonic a Dřínova. Obecní úřad pořádá zájezdy rodičů s dětmi do ZOO, krytých bazénů a podobně.