Informace

Obec Stradonice se rozkládá v severní části okresu Kladno, mezi obcemi Klobuky a Zlonice. Rozloha katastrálního území této obce činí 256 ha.
Starostkou obce v neuvolněné funkci je paní Ivana Prokopová, úřední hodiny Obecního úřadu Stradonice jsou každé úterý od 15,00 hodin do 18,00 hodin.

Obec má 129 trvale žijících obyvatel. Počet obytných domů je 56, při čemž 13 slouží k rekreačním účelům.

V obci hospodaří menší soukromí zemědělci, dále své služby nabízí drobní podnikatelé v oblasti elektroslužeb, truhlářství a autodopravy.

Do budoucna plánuje zastupitelstvo obce novou fasádu budovy OÚ, úpravy přilehlých polních cest, vybudování nového dětského hřiště a celkovou údržbu obce.

Autobusová doprava je ve všední dny nevyhovující a o víkendech žádná. Na vlak musíme pěšky do Zlonic nebo do Pálečku.

Co se týká kultury a veřejného života v obci, tak je zde k dispozici útulné pohostinství. Majitelem těchto provozoven je Obec Stradonice, která je pronajímá soukromníkům. Před pohostinstvím je dětské hřiště s přilehlým asfaltovým povrchem, kde se v létě konají akce pro děti a venkovní taneční zábavy.

Do základní a mateřské školy dojíždějí děti do Zlonic a Dřínova. Obecní úřad pořádá zájezdy rodičů s dětmi do ZOO, krytých bazénů a podobně.