Novinky

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje 7.- 8. října 2016

Volby 2016 - počet členů volební komise (pdf dokument)

Volby 2016 - volební okrsky (pdf dokument)

Volby 2016 - jmenování zapisovatele (pdf dokument)

Územní plán Stradonice (dokument Word)