Vyhlášky

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: