Ostatní dokumenty

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech .

V souladu s ustanovením § 14e odst.7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

j m e n u j i


bytem Páleč 92, jako zapisovatelku okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 - obec Stradonice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Václav Hladík

Starosta obce Stradonice