Pověst o založení slavného rodu Kekulů ze Strádonic.

Sem vložte podnadpis

Pověst o založení slavného rodu Kekulů ze Strádonic. 

Znak rodu Kekulů na Staroměstské radnici hned vedle slavného orloje.

Pokud víte nějaké další informace o rodu Kekulů ze Stradonic, napište mi. Moc by mi též pomohlo, kdyby mi byla zapůjčena kronika, kterou napsal chalupář pan Bláha. 

Měl jsem možnost do ní kdysi nahlédnout, avšak po jeho smrti záhadně zmizela.