Současnost

Obec Stradonice se rozkládá v severní části okresu Kladno, mezi obcemi Klobuky a Zlonice. Rozloha katastrálního území této obce činí 256 ha.
Starostou obce jako neuvolněný funkcionář je pan Václav Hladík, úřední hodiny Obecního úřadu Stradonice jsou každé pondělí od 16,00 hodin do 19,00 hodin.

Obec má 103 trvale žijících obyvatel. Počet obytných domů je 56, při čemž 13 slouží k rekreačním účelům.

V obci hospodaří menší soukromí zemědělci, dále své služby nabízí drobní podnikatelé v oblasti elektroslužeb, truhlářství a řeznictví.

V příštím roce pánuje zastupitelstvo obce novou fasádu budovy OÚ, úpravy přilehlých polních cest a celkovou údržbu obce.

Autobusová doprava je ve všední dny nevyhovující a o víkendech žádná. Na vlak musíme pěšky do Zlonic nebo do Pálečku.

Co se týká kultury a veřejného života v obci, tak je zde k dispozici obchod se smíšeným zbožím a rozšířené, útulné pohostinství. Majitelem těchto provozoven je Obecní úřed Stradonice, který je pronajíma soukromníkům.

Do základní a mateřské školy dojíždějí děti do Zlonic a Dřínova. Obecní úřad pořádá zájezdy rodičů s dětmi do ZOO, krytých bazénů a podobně.

Ze spolků je aktivní Myslivecké sdružení Borek Stradonice.