2021

Aktuální     Archiv    2014     2015     2016     2017     2018      2019    2020     2022     2023

Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Rozpočet na rok 2021 Rozpočet na rok 2021 12.01.2021 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 6/2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020 15.01.2021 Aktuální
OZV č. 1/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství OZV č. 1/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství 03.02.2021 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 1 26.02.2021 Aktuální
Informace ke Sčítání lidu 2021 Informace ke Sčítání lidu 2021 15.03.2021 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 2 15.07.2021 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č. 3 18.10.2021 Aktuální
Návrh rozpočtu obce Stradonice na rok 2022 Návrh rozpočtu obce Stradonice na rok 2022 30.11.2021 16.12.2021 Archiv
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2022 - r. 2024 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2022 - r. 2024 30.11.2021 16.12.2021 Archiv
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 16.12.2021 Aktuální
Návrh Závěrečného účtu obce Stradonice za rok 2020
Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2020 - návrh Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2020 - návrh 20.05.2021 10.06.2021 Archiv
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 20.05.2021 10.06.2021 Archiv
Finanční vypořádání dotací za rok 2020 Finanční vypořádání dotací za rok 2020 20.05.2021 10.06.2021 Archiv
Hospodaření obce Stradonice za rok 2020 Hospodaření obce Stradonice za rok 2020 20.05.2021 10.06.2021 Archiv
Schválený závěrečný účet za rok 2020 Schválený závěrečný účet za rok 2020 19.07.2021   Aktuální
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Počet členů okrskové volební komise Počet členů okrskové volební komise 04.08.2021   Aktuální
Počet a sídlo volebního okrsku Počet a sídlo volebního okrsku 24.08.2021   Aktuální
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 25.08.2021   Aktuální
Svolání okrskové volební komise Svolání okrskové volební komise 13.09.2021   Aktuální
Vyrozumění o školení OVK Vyrozumění o školení OVK 13.09.2021   Aktuální
Oznámení o době a místě konání voleb Oznámení o době a místě konání voleb 17.09.2021   Aktuální
Výsledky voleb Výsledky voleb 20.10.2021   Aktuální