2022

Aktuální        Archiv       2014       2015      2016      2017      2018       2019       2020       2021

Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Rozpočtové opatření č. 4 Rozpočtové opatření č. 4 10.01.2022 Aktuální
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022 - r. 2024 Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022 - r. 2024 12.01.2022 Aktuální
Rozpočet obce na rok 2022 Rozpočet obce na rok 2022 12.01.2022 Aktuální
Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti povolení pro stavbu Stradonice - kanalizace a ČOV, vodojem a vodovod Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti povolení pro stavbu Stradonice - kanalizace a ČOV, vodojem a vodovod 22.02.2022 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 1 13.04.2022 Aktuální
Prodloužení stavebního povolení - Stradonice kanalizace a ČOV, vodovod a vodojem Prodloužení stavebního povolení - Stradonice kanalizace a ČOV, vodovod a vodojem 13.04.2022 Aktuální
Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 26.04.2022 Aktuální
Oznámení o stanovení členů zastupitelstva Oznámení o stanovení členů zastupitelstva 30.06.2022 Aktuální
Volby do zastupitelstev obcí - počet podpisů na peticích Volby do zastupitelstev obcí - počet podpisů na peticích 30.06.2022 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 2 22.07.2022 Aktuální
Dražení vyhláška Dražení vyhláška 17.08.2022 Aktuální
Volby do zastupitelstva obce
Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Stanovení počtu členů volební komise Stanovení počtu členů volební komise 03.08.2022 Aktuální
Počet a sídlo volebních okrsků Počet a sídlo volebních okrsků 03.08.2022 Aktuální
Jmenování zapisovatele volební komise Jmenování zapisovatele volební komise 03.08.2022 Aktuální
Oznámení o době a místě konání voleb Oznámení o době a místě konání voleb 06.09.2022 Aktuální
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Stradonice Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Stradonice 25.09.2022 Aktuální
Schválený Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2021
Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2021 Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2021 22.07.2022 Aktuální
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 22.07.2022 Aktuální
Stradonice - zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  (speciální PDF pro nevidomé) Stradonice - zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  (speciální PDF pro nevidomé) 22.07.2022 Aktuální
Finanční vypořádání dotací za rok 2021 Finanční vypořádání dotací za rok 2021 22.07.2022 Aktuální
Hospodaření obce Stradonice za rok 2021 Hospodaření obce Stradonice za rok 2021 22.07.2022 Aktuální
Návrh Závěrečného účtu obce Stradonice za rok 2021
Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2021 - návrh Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2021 - návrh 10.06.2022 Aktuální
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 10.06.2022 Aktuální
Stradonice - zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  (speciální PDF pro nevidomé) Stradonice - zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  (speciální PDF pro nevidomé) 10.06.2022 Aktuální
Finanční vypořádání dotací za rok 2021 Finanční vypořádání dotací za rok 2021 10.06.2022 Aktuální
Hospodaření obce Stradonice za rok 2021 Hospodaření obce Stradonice za rok 2021 10.06.2022 Aktuální