2022

Aktuální   Archiv   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2023   2024

Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Rozpočtové opatření č. 4 Rozpočtové opatření č. 4 10.01.2022 Aktuální
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022 - r. 2024 Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2022 - r. 2024 12.01.2022 Aktuální
Rozpočet obce na rok 2022 Rozpočet obce na rok 2022 12.01.2022 Aktuální
Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti povolení pro stavbu Stradonice - kanalizace a ČOV, vodojem a vodovod Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti povolení pro stavbu Stradonice - kanalizace a ČOV, vodojem a vodovod 22.02.2022 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 1 13.04.2022 Aktuální
Prodloužení stavebního povolení - Stradonice kanalizace a ČOV, vodovod a vodojem Prodloužení stavebního povolení - Stradonice kanalizace a ČOV, vodovod a vodojem 13.04.2022 Aktuální
Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 26.04.2022 Aktuální
Oznámení o stanovení členů zastupitelstva Oznámení o stanovení členů zastupitelstva 30.06.2022 Aktuální
Volby do zastupitelstev obcí - počet podpisů na peticích Volby do zastupitelstev obcí - počet podpisů na peticích 30.06.2022 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 2 22.07.2022 Aktuální
Dražení vyhláška Dražení vyhláška 17.08.2022 20.09.2022 Archiv
Oznámení o konání opakované dražby Oznámení o konání opakované dražby 05.10.2022 Aktuální
Informace o konání zasedání nově zvoleného zastupitelstva Informace o konání zasedání nově zvoleného zastupitelstva 10.10.2022 Aktuální
Oznámení o konání opakované dražby Oznámení o konání opakované dražby 01.11.2022 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č. 3 14.11.2022 Aktuální
Návrh vyrovnaného rozpočtu obce Stradonice na rok 2023 Návrh vyrovnaného rozpočtu obce Stradonice na rok 2023 29.11.2022 13.01.2023 Archiv
Veřejná vyhláška města Kladno o nedoplatcích za poplatek za odstraňování komunálního odpadu r. 2020 a r. 2021. Veřejná vyhláška města Kladno o nedoplatcích za poplatek za odstraňování komunálního odpadu r. 2020 a r. 2021. 05.12.2022 Aktuální
Dodatek č. 1 k OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu Dodatek č. 1 k OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 20.12.2022 Aktuální
Volba prezidenta ČR
Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Informace o počtu a sídle volebních okrsků Informace o počtu a sídle volebních okrsků 28.11.2022 Aktuální
Jmenování zapisovatele OVK Jmenování zapisovatele OVK 28.11.2022 Aktuální
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 22.12.2022 Aktuální
Volby do zastupitelstva obce
Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Stanovení počtu členů volební komise Stanovení počtu členů volební komise 03.08.2022 Aktuální
Počet a sídlo volebních okrsků Počet a sídlo volebních okrsků 03.08.2022 Aktuální
Jmenování zapisovatele volební komise Jmenování zapisovatele volební komise 03.08.2022 Aktuální
Oznámení o době a místě konání voleb Oznámení o době a místě konání voleb 06.09.2022 Aktuální
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Stradonice Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Stradonice 25.09.2022 Aktuální
Schválený Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2021
Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2021 Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2021 22.07.2022 Aktuální
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 22.07.2022 Aktuální
Stradonice - zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  (speciální PDF pro nevidomé) Stradonice - zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  (speciální PDF pro nevidomé) 22.07.2022 Aktuální
Finanční vypořádání dotací za rok 2021 Finanční vypořádání dotací za rok 2021 22.07.2022 Aktuální
Hospodaření obce Stradonice za rok 2021 Hospodaření obce Stradonice za rok 2021 22.07.2022 Aktuální
Návrh Závěrečného účtu obce Stradonice za rok 2021
Název Soubor Vyvěšeno Sejmuto Stav
Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2021 - návrh Závěrečný účet obce Stradonice za rok 2021 - návrh 10.06.2022 30.06.2022 Archiv
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 10.06.2022 30.06.2022 Archiv
Stradonice - zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  (speciální PDF pro nevidomé) Stradonice - zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  (speciální PDF pro nevidomé) 10.06.2022 30.06.2022 Archiv
Finanční vypořádání dotací za rok 2021 Finanční vypořádání dotací za rok 2021 10.06.2022 30.06.2022 Archiv
Hospodaření obce Stradonice za rok 2021 Hospodaření obce Stradonice za rok 2021 10.06.2022 30.06.2022 Archiv